Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Cổng kết nối giao thương, mua bán, thảo luận, trao đổi của HỘI SẮT THÉP tại Việt Nam
HomeTài liệu ngành thépPhân loại mặt hàng ống thép không hàn

Phân loại mặt hàng ống thép không hàn

Theo hướng dẫn tại Công văn số 4473/TCHQ-TXNK ngày 10/8/2010 của Tổng cục Hải quan, mặt hàng ống thép không hàn, nếu đáp ứng các tiêu chuẩn 5L hay 5LU cho ống dẫn và các tiêu chuẩn 5A, 5AC hay 5AX cho các ống đúc, đường ống và ống khoan của Viện Dầu lửa Mỹ (API) thuộc nhóm 7304, mã số 7304.11.00.00 “– Bằng thép không gỉ” hoặc mã số 7304.19.00.00 “–Loại khác” hoặc mã số 7304.22.00.00 “– Ống khoan bằng thép không gỉ” hoặc mã số 7304.23.00.00 “– Ống khoan khác” hoặc mã số 7304.24.00.00 “–Loại khác bằng thép không gỉ” hoặc mã số 7304.29.00.00 “–Loại khác”, có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra các lô hàng ống thép không hàn nhập khẩu được sản xuất theo các tiêu chuẩn API 5L-B/ASTM, A53-B/ASTM, A106-B nếu tương ứng với tiêu chuẩn 5A, 5AC, 5AX cho các ống đúc và 5L, 5LU cho ống dẫn dùng cho ngành dầu khí thì phân loại và áp dụng mức thuế theo mã số 7304.11.00.00 hoặc 7304.19.00.00 cho ống dẫn và 7304.22.00.00, 7304.23.00.00, 7304.24.00.00, 7304.29.00.00 cho ống chống, ống và ống khoan, không phân biệt mục đích nhập khẩu có hay không sử dụng để dẫn dầu, dẫn khí.
Công văn này thay thế Công văn số 7809/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2009 của Tổng cục Hải quan.

Nguồn: Vinanet

NHỮNG TIN LIÊN QUAN:
Click để tham giaspot_img

Phổ biến nhất

Bình luận mới