Thứ Năm, Tháng Sáu 20, 2024
Cổng kết nối giao thương, mua bán, thảo luận, trao đổi của HỘI SẮT THÉP tại Việt Nam
HomeMua bán sắt thépGia công sắt thépGiá thép hôm nay ngày 4/6/2021

Giá thép hôm nay ngày 4/6/2021

 Giá thép hôm nay ngày 4/6/2021 tại 3 miền: miền Bắc, miền Trung, miền Nam

  • Miền Bắc
  • Miền Nam
  • Miền Trung
STT Chủng loại Trọng lượng CB240

VNĐ/kg

CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 18.270
2 D8 0.40 0.00 18.270
3 D10 0.59 6.89 17.810 122.710 17.910 123.399 17.910 123.399
4 D12 0.85 9.89 17.560 173.668 17.660 174.657 17.660 174.657
5 D14 1.16 13.56 17.510 237.435 17.610 238.791 17.610 238.791
6 D16 1.52 17.80 17.510 311.678 17.610 313.458 17.610 313.458
7 D18 1.92 22.41 17.510 392.399 17.610 394.640 17.610 394.640
8 D20 2.37 27.72 17.510 485.377 17.610 488.149 17.610 488.149
9 D22 2.86 33.41 17.510 585.009 17.610 588.350 17.610 588.350
10 D25 3.73 43.63 17.510 763.961 17.610 768.324 17.610 768.324
11 D28 4.70 54.96 17.510 962.349 17.610 967.845 17.610 967.845

Nguồn tin: PetroTimes

NHỮNG TIN LIÊN QUAN:
Click để tham giaspot_img

Phổ biến nhất

Bình luận mới