Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
Cổng kết nối giao thương, mua bán, thảo luận, trao đổi của HỘI SẮT THÉP tại Việt Nam
HomeTin tứcCác doanh nghiệp ngành thép công bố lợi nhuận Quý III

Các doanh nghiệp ngành thép công bố lợi nhuận Quý III

 Hiện nay, một số doanh nghiệp sản xuất thép đã công bố báo cáo tài chính quý III/2020.

Lợi nhuận Hoà Phát tăng 56% so với cùng kỳ

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý III/2020 của Tập đoàn Hoà Phát (HPG), doanh thu trong quý III đạt 65.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lên tới 8.845 tỷ đồng, lần lượt tăng 40% và 56% so với cùng kỳ 2019. Trong cơ cấu doanh thu, sản xuất và kinh doanh thép vẫn chiếm đa số (85,6%) tổng doanh thu, đạt 21.127 tỷ, tiếp đến là nông nghiệp đang đóng góp khoảng 12% doanh thu và 15% lợi nhuận toàn tập đoàn.

Cụ thể, quý III/2020, doanh thu thuần từ nông nghiệp đạt 2.791 tỷ đồng, cao hơn 53% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế mảng này hơn 455,5 tỷ đồng, tăng 4,4 lần.

Năm 2020, Hòa Phát đặt mục tiêu đạt công suất tối đa 600.000 tấn thức ăn chăn nuôi/năm, 450.000 đầu heo thương phẩm/năm, 150.000 bò thịt và 300 triệu trứng gà sạch mỗi năm.

Về sản xuất và kinh doanh thép, lĩnh vực trọng tâm của Hòa Phát mang về 32.019 tỷ đồng doanh thu thuần, cao hơn 47% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên hơn 10.000 tỷ là tiêu thụ nội bộ.

Lãi sau thuế 5.038 tỷ đồng, tăng 47%. Hiện, thị phần thép của tập đoàn đã lên tới 32,6%.

Báo cáo tài chính của Hoà Phát cho thấy, tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản của Hoà Phát đạt 117.472 tỷ, tăng gần 16.000 tỷ so với đầu năm. Vốn điều lệ đã tăng từ 27.610 tỷ lên 33.132 tỷ sau khi Hoà Phát chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%.

Tổng vay nợ của tập đoàn tăng thêm 8.572 tỷ trong 9 tháng đầu năm, từ 36.680 tỷ lên 45.252 tỷ (hơn 2 tỷ USD), tăng 23% so với đầu năm. Trong đó vay ngắn hạn gần 24.000 tỷ, chiếm 53%; vay dài hạn 21.255 tỷ.

Tiền gửi ngân hàng của Hoà Phát đang để dưới dạng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng từ 1.374 tỷ đầu năm lên 8.790 tỷ tại thời điểm cuối quý III. Khoản tiền và tương đương tiền khác đạt hơn 5.628 tỷ, tăng hơn 1.100 tỷ so với đầu năm.

CTCP Thép Nam Kim (mã: NKG) hoàn thành 70% chỉ tiêu lợi nhuận

BCTC hợp nhất quý III/2020 của Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý III doanh thu thuần đạt gần 3.376 tỷ đồng, tăng 10% so với quý 3/2019, trong khi đó tỷ lệ tăng giá vốn thấp hơn, chỉ 5,6% nên lợi nhuận gộp đạt được hơn 242 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Biên lơi nhuận gộp đạt 7,2%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu Nam Kim đạt 8.141 tỷ đồng, giảm 9,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên lần lượt là 24 tỷ đồng, 40 tỷ đồng và 14 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2020 còn 141,4 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần lợi nhuận cùng kỳ và hoàn thành 70% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

CTCP Gang thép Thái Nguyên -Tisco (mã: TIS) lợi nhuận giảm 61%

BCTC hợp nhất quý III/2020 của Tisco với doanh thu giảm nhẹ 2,5% so với quý III năm ngoái, còn 2.105 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt gần 108 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 5,1%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính (thu lãi tiền gửi, từ chênh lệch tỷ giá, từ lãi bán hàng trả chậm, cổ tức, lợi nhuận được chia…) đạt hơn 336 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái hơn 2,45 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí tài chính trong quý giảm sâu đến 15,8 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 37,7 tỷ đồng, chủ yếu do giảm chi phí lãi phải trả. Chi phí bán hàng tăng 4 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên mức 12,4 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 11,6 tỷ đồng, lên mức 60,4 tỷ đồng.

Gia tăng chi phí trong kỳ dẫn đến Tisco đã lỗ thuần hơn 2,3 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, trong khi cùng kỳ ghi dương hơn 3,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ khoản thu nhập từ bán xỉ bùn, thép phế liệu… đạt hơn 3,1 tỷ đồng, giúp Tisco thoát lỗ. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Tisco đạt 415 triệu đồng, giảm 87% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, tổng doanh thu thuần của Tisco đạt gần 7.010 tỷ đồng, giảm 8,4% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 24,4 tỷ, giảm 52%. Lợi nhuận sau thuế giảm 61% xuống còn 16 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 14,5 tỷ đồng.

Tính tại ngày 30/9/2020, Tisco đang phải gánh khoản nợ vay lên đến 7.385 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với vốn chủ sở hữu.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 3 vẫn còn 1.147 tỷ đồng, giảm 206 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Tập đoàn Hoa Sen (mã: HSG)

Theo ước tính kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2019-2020 (từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/9/2020). Theo đó, riêng quý IV, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 400 tỷ đồng, lớn gấp 4,8 lần so với cùng kỳ.

Sản lượng tiêu thụ quý IV ước đạt 525.227 tấn và doanh thu ước đạt 8.349 tỷ đồng, tăng lần lượt 46% và 31% so với cùng kỳ.

Lũy kế niên độ tài chính 2019 – 2020 (từ ngày 1/10/2019 đến ngày 30/9/2020), sản lượng tiêu thụ của Hoa Sen ước đạt 1.622.653 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ, hoàn thành 108% kế hoạch.

Doanh thu năm tài chính ước đạt 27.538 tỷ đồng, đạt 98,2% so với cùng kỳ, hoàn thành 98,4% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.100 tỷ đồng, lớn gấp 3 lần so với cùng kỳ, lớn gấp 2,8 lần so với chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Với kết quả kinh doanh khả quan, Tập đoàn Hoa Sen trở lại nhóm doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế nghìn tỷ.

Lý giải về đà phục hồi tăng trưởng, HSG cho biết, trong bối cảnh khó khăn chung của các doanh nghiệp chịu tác động bởi đại dịch Covid-19, Công ty tập trung khai thác lợi thế hệ thống gần 600 cửa hàng tại thị trường nội địa và kênh xuất khẩu đến 85 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, nên tình hình sản xuất, bán hàng tăng trưởng tốt.

Ngoài ra, HSG đã được Tổng cục Hải quan gia hạn chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan thêm 3 năm kể từ tháng 8/2020. Điều này giúp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa và tiết kiệm chi phí về thủ tục hành chính, góp phần gia tăng lợi nhuận.

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã: SMC)

Quý III/2020, SMC đạt hơn 4.133 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm nhẹ 2,5% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, tuy nhiên nhờ tiết giảm được chi phí tài chính, đồng thời cải thiện được biên lợi nhuận, lãi sau thuế của doanh nghiệp ghi nhận 100 tỷ đồng, tăng vọt 183%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp đạt doanh thu hơn 11.265 tỷ đồng, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Song nhờ chi phí giảm khiến lợi nhuận sau thuế của SMC đạt hơn 156 tỷ đồng tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương EPS đạt 2.506 đồng.

Như vậy, tính đến hết quý III, công ty đã thực hiện 74% kế hoạch doanh thu và vượt 30% kế hoạch lợi nhuận.

Năm 2020, SMC lên kế hoạch đạt 15.200 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 120 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm 10% và tăng 20% so với thực hiện năm 2010. Doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 10% cho năm 2020

Nguồn tin: Thương hiệu & công luật

NHỮNG TIN LIÊN QUAN:
Click để tham giaspot_img

Phổ biến nhất

Bình luận mới