Home Tin tức Giá thép hôm nay ngày 25/3/2021

Giá thép hôm nay ngày 25/3/2021

0
68

Bảng giá thép ngày 25/3/2021: miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

STT Chủng loại Trọng lượng CB240

VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.820
2 D8 0.40 0.00 14.820
3 D10 0.59 6.89 14.550 100.249 14.650 100.938 14.650 100.938
4 D12 0.85 9.89 14.400 142.416 14.500 143.405 14.500 143.405
5 D14 1.16 13.56 14.350 194.586 14.450 195.942 14.450 195.942
6 D16 1.52 17.80 14.350 255.430 14.450 257.210 14.450 257.210
7 D18 1.92 22.41 14.350 321.583 14.450 323.824 14.450 323.824
8 D20 2.37 27.72 14.350 397.782 14.450 400.554 14.450 400.554
9 D22 2.86 33.41 14.350 479.433 14.450 482.774 14.450 482.774
10 D25 3.73 43.63 14.350 626.090 14.450 630.453 14.450 630.453
11 D28 4.70 54.96 14.350 788.676 14.450 794.172 14.450 794.172

Nguồn tin: PetroTimes

NO COMMENTS