Thứ Năm, Tháng Bảy 11, 2024
Cổng kết nối giao thương, mua bán, thảo luận, trao đổi của HỘI SẮT THÉP tại Việt Nam
HomeTin tứcCấp miễn trừ thuế tự vệ và chống lẩn tránh năm 2021...

Cấp miễn trừ thuế tự vệ và chống lẩn tránh năm 2021 cho gần 22.000 tấn thép nhập khẩu

 Bộ Công Thương vừa ban hành 11 Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm phôi thép, thép dài, thép cuộn và thép dây nhập khẩu của 9 doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 20/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu có mã HS 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00 (vụ việc ER01.SG04).

Cùng ngày, Bộ Công Thương cũng ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép cuộn, thép dây nhập khẩu có mã HS: 7213.91.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00 (vụ việc AC01.SG04).

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại đã có Thông báo số 19/TB-PVTM về việc tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại các vụ việc này.

Sau khi tiếp nhận và xử lý theo quy định, Bộ Công Thương đã ban hành 11 Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm phôi thép, thép dài, thép cuộn và thép dây nhập khẩu của 9 doanh nghiệp.

Cụ thể, trong vụ việc ER01.SG04, lượng cấp miễn trừ năm 2021 đối với Công ty CP tập đoàn Kim Tín là 2.842 tấn; đối với Công ty CP Kim Tín Hưng Yên là 1.752 tấn; đối với Công ty CP que hàn điện Việt Đức là 3.631 tấn; đối với Công ty TNHH sản xuất que hàn Đại Tây Dương Việt Nam là 1.218 tấn.

Tổng lượng cấp miễn trừ thuế tự vệ năm 2021 với sản phẩm phôi thép, thép dài nhập khẩu là 9.443 tấn.

Trong vụ việc AC01.SG04, lượng cấp miễn trừ năm 2021 đối với Công ty CP tập đoàn Kim Tín là 602 tấn; đối với Công ty CP Kim Tín Hưng Yên là 200 tấn; đối với Công ty TNHH cơ khí Kao Meng (Việt Nam) là 179 tấn; đối với Công ty CP thép chính xác Sunway là 363 tấn; đối với Công ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc là 1.174 tấn; đối với Công ty TNHH thép Daeho Việt Nam là 8.342 tấn; đối với Công ty TNHH thép Vĩnh Thành là 1.645 tấn.

Tổng lượng cấp miễn trừ thuế chống lẩn tránh năm 2021 với sản phẩm thép cuộn, thép dây nhập khẩu là 12.505 tấn.

Như vậy, tổng lượng cấp miễn trừ thuế tự vệ và thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại năm 2021 cho các sản phẩm thép nói trên là 21.948 tấn.

Nguồn tin: Công thương

NHỮNG TIN LIÊN QUAN:
Click để tham giaspot_img

Phổ biến nhất

Bình luận mới